Darbības virzieni

Elektrotehniskais virziens

 • Spēka iekārtu elektroapgāde;
 • Iekšējā apgaismojuma elektroapgāde;
 • Ārējā apgaismojuma elektroapgāde;
 • Kabeļu līnijas;
 • Transformatoru apakšstacijas;
 • Zibensaizsardzība un zemēšana;
 • Spēka un apgaismojuma elektrosadaļu montāža;
 • Rezerves barošanas sistēmas.

Apkārtējā telpa, kuru esam izveidojuši un mūsu ikdiena ir atkarīga no daudziem faktoriem, to vidū arī no elektroenerģijas.

Lai nodrošinātu inženiertehniskās sistēmas un citas elektroietaises ar nepieciešamo elektroenerģiju, tiek izstrādāts elektroapgādes projekts. Vadoties no izstrādātā projekta, tiek veikti elektroietaišu montāžas darbi.

Mēs zinām, ka no mūsu darba ir atkarīgi daudzi nozīmīgi procesi, kas var būt pat izšķiroši, tāpēc savu darbu veicam ar īpašu atbildības sajūtu.

 

Automatizācija

 • Ēkas vadības sistēmas ( BMS ) projektēšana un realizācija;
 • Lokālas / centralizētas automatizācijas sistēmas ( BAS ) projektēšana un realizācija;
 • EIB ( European Installation Bus ) ēkas vadības sistēmas projektēšana un realizācija;
 • Ēkā uzstādīto* sistēmu integrācija un vienota pārraudzība / vadība;
 • Energoresursu patēriņa optimizācija;
 • Servisa nodrošinājums.

* - apgaismojuma, ugunsdrošības, apsardzes, piekļuves, HVAC u.c. sistēmas.

Mūsdienu ēkai tiek izvirzītas arvien jaunas prasības – ekonomiskums, komforts, funkcionalitāte. Lai sasniegtu šos mērķus, ir jāizveido nepārtraukta saite starp ēku un cilvēkiem, kas tajā atrodas.

Ēkas vadības sistēma ir tehnoloģija, kas nodrošina nepārtrauktu ēkā atrodošos inženiertehnisko iekārtu kontroli un pārraudzību. Jūs varat optimizēt un vadīt ēkā atrodošās sistēmas atbilstoši savām vajadzībām un prioritātēm.

Mēs pārstāvam vienu no līderiem šajā biznesa segmentā - Johnson Controls Inc. Mēs pielietojam pasaules vadošās tehnoloģijas sistēmu izstrādē un realizācijā.

 

Vajstrāvu virziens

 • Telekomunikācijas;
 • Apsardzes signalizācija;
 • Izziņošanas sistēma;
 • Ugunsdzēsības signalizācija;
 • Datortīkli;
 • Piekļuves kontrole;
 • Videonovērošana;
 • Televīzijas tīkli;
 • IT Drošības telpa;
 • Servisa nodrošinājums.

Komunikācija, datu apmaiņa un drošība raksturo vājstrāvu sistēmu lomu šobrīd - informācijas un straujo pārmaiņu gadsimtā.

Šodienas kompānijās arvien pieaugoša prasība ir ierīkot IT Drošības telpu, kas garantē serveru un, līdz ar to, datu un konfidenciālas informācijas drošību. Profesionalitāte ir iegūta sadarbojoties ar pasaulē vadošo kompāniju šajā sfērā – Lampertz GmbH & Co. KG.

Mums ir pieredze un pārliecība par lietām, kuras mēs veidojam un realizējam.

Elektrosadaļu ražošana

 • Ievada sadalnes ( IS );
 • Uzskaites sadalnes ( US );
 • Spēka sadalnes ( SS );
 • Apgaismes sadalnes ( AS );
 • Vadības un spēka sadalnes ( VSS );
 • Projektēšana;
 • Principiālo elektrisko shēmu izstrāde;
 • Montāža;
 • Ieregulēšana un pārbaude;
 • Servisa nodrošinājums.

Elektrosadalnes ir galvenais posms elektroapgādes projektā un tā realizācijā. Mūsu montāžas cehā tiek izgatavotas 5 veidu sertificētas elektrosadalnes.

Šobrīd tiek izgatavotas elektrosadalnes rūpnieciskiem un civiliem objektiem un ēkām. Mums ir pieredze elektrosadaļu izgatavošanā ar strāvu līdz 1600 A.

Izgatavoto elektrosadaļu kvalitāti un atbilstību tehniskajām normām garantē mūsu grupas ilggadējā pieredze, kvalificētais darbaspēks un ciešā saikne starp projektēšanu un montāžu.

Mūsu sadarbības partneri ir vadošie elektroinstalācijas materiālu un komutācijas iekārtu ražotāji.

Inženiertehniskā projektēšana un realizācija

 • Ventilācija;
 • Kondicionēšana;
 • Aspirācija;
 • Siltumapgāde;
 • Apkure;
 • Ūdensapgāde;
 • Kanalizācija.

Nozīmīga vieta ir inženiertehniskajām sistēmām, kas veido ēkas mikroklimatu, nodrošinot nepieciešamo un funkcionālo vidi ēkā atkarībā no tās nozīmes.

Mūsu uzņēmumam ir izveidota sadarbība ar vadošajiem iekārtu piegādātājiem Latvijā un ārvalstīs, kas nodrošina augstas kvalitātes materiālu un kvalitatīvu, ekonomisku iekārtu piegādi klientam.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par paveiktajiem darbiem un nodrošinām pilnu apkalpošanas servisu, kā arī veicam projektēšanu:

 • Inženiertehnisko sistēmu projektēšanu;
 • Iekšējās elektroapgādes;
 • Ārējās elektroapgādes ar spriegumu līdz 20 kV;
 • Ārējā un fasāžu apgaismojuma vizualizācija un projektēšana;
 • Vājstrāvu sistēmu projektēšana.