Darbības virzieni

Elektrotehniskie tīkli

 • Iekšējā un ārējā apgaismojuma elektroapgāde
 • Kabeļu līnijas
 • Zibensaizsardzība un zemēšana
 • Rezerves barošanas sistēmas
 • Vājstrāvas tīkla darbi t.sk. servera telpas, ugunsdzēsības un dūmu novadīšanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un video novērošana
 • Automatizācijas sistēmas t.sk. ēkas vadības sistēmas BMS un EIB

Ikvienas telpas funkcionalitāte nav iespējama bez elektroenerģijas apgādes. Bez tās nebūs apgaismojums un nevarēs lietot nepieciešamās elektroiekārtas. Pārdomāta un funkcionāla elektroapgāde ēkās ir iespējama tikai izstrādājot elektroapgādes projektu. Visus elektroietaišu montāžas darbus veic saskaņā ar izstrādāto projektu, jo elektromontāžas jomā precizitāte un kvalitāte ir noteicošā.

Inženiertehniskie tīkli

 • Ventilācija
 • Kondicionēšana
 • Aspirācija
 • Siltumapgāde
 • Apkure
 • Iekšējie un ārējie ūdensapgādes tīkli
 • Kanalizācija

Inženiertehniskās sistēmas veido ēkas mikroklimatu, nodrošinot atbilstošu vidi ēkā. Katrā konkrētajā projektā inženiertehnisko sistēmu risinājumus izstrādā individuāli, ņemot vērā vairākus nozīmīgus kritērijus, saskaņā ar telpu funkciju un nozīmi ēkā.

Elektrosadaļņu ražošana

 • Ievada sadalnes ( IS )
 • Uzskaites sadalnes ( US )
 • Spēka sadalnes ( SS )
 • Apgaismes sadalnes ( AS )
 • Vadības un spēka sadalnes ( VSS )
 • Projektēšana
 • Principiālo elektrisko shēmu izstrāde
 • Montāža
 • Ieregulēšana un pārbaude
 • Servisa nodrošinājums

Elektrosadalnes ir galvenais posms elektroapgādes projektā un tā realizācijā. Moduls Rīga montāžas cehā tiek izgatavotas 5 veidu sertificētas elektrosadalnes, rūpnieciskiem un civiliem objektiem ar strāvu līdz 1600 A. Izgatavoto elektrosadaļņu kvalitāti un atbilstību tehniskajām normām garantē uzņēmuma speciālistu kvalifikācija, ilggadējā pieredze un ciešā saikne starp projektēšanu un montāžu.

Būvniecības projektu vadība

 • Sabiedriskās ēkas
 • Privātie uzņēmēji
 • Privātpersonas

Moduls Rīga nodrošina būvniecības projektu vadību, organizējot visiem projektā iesaistītajiem pārskatāmu un saprotamu būvniecības procesu, no projekta uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.